Participacin – Delmira Petra Rodriguez de Mandrile.

Fundación Sinapsis acompaña a Liliana Mandrile en este doloroso momento.